офіційний веб-сайт           
 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Львівський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
21 | 11 | 2018
Новини Мінекономрозвитку
Оприлюднено проект наказу “Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації будівельних матеріалів" PDF Друкувати
Написав прес-служба   
Вівторок, 12 вересня 2017 09:52
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оприлюднило проект наказу “Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій”.

Обов’язкова сертифікація продукції в державній системі сертифікації здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”, у разі наявності її в Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженому наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 № 28, зареєстрованим у Мін’юсті 04.05.2005 за № 466/10746 (далі – Перелік).

На сьогодні будівельні матеріали, вироби та конструкції включено до розділу 14 Переліку, отже вказана продукція підлягає обов’язковій сертифікації в державній системі сертифікації.

Обов’язкова сертифікація будівельних виробів у державній системі сертифікації проводиться органами з сертифікації відповідно до Правил, затверджених наказом Держстандарту від 11.04.1997 № 192, зареєстрованих у Мін’юсті 18.06.1997 за № 222/2026, із змінами (далі – Правила).

Правила були прийняті на виконання норм статті 14 Декрету, в який зазначається, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання, зокрема визначає основні принципи, структуру та правила державної системи сертифікації.

 Функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання виконує Мінекономрозвитку.
 
Розроблено проект нового технічного регламенту безпеки іграшок PDF Друкувати
Написав прес-служба   
Вівторок, 05 вересня 2017 08:21
Мінекономрозвитку оприлюднило Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок”, який розроблено з урахуванням Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 року про безпеку іграшок, до якої починаючи з 2012 року було внесено низку змін.

Згідно з документом виробник іграшок повинен буде обов'язково вказувати свою контактну адресу на самому виробі або його упаковці. Якщо іграшка привезена з-за кордону, то на її упаковці повинна розміщуватися адреса імпортера.

Виробник також повинен скласти декларацію відповідності іграшки вимогам безпеки. При цьому іграшки повинні містити знак відповідності технічним регламентам і застереження з приводу віку, з якого їх безпечно використовувати.

Крім того, на кожну іграшку повинна складатися технічна документація, в якій вказуються всі заходи, вжиті виробником, для забезпечення безпеки виробу.

Перед введенням іграшки в обіг, виробники повинні будуть проводити аналіз хімічних, фізичних, механічних, електричних небезпек, загоряння, гігієнічних і радіоактивних небезпек, які може становити іграшка, а також оцінюють потенційний вплив таких небезпек на дітей.

Проект Технічного регламенту безпеки іграшок доступний для обговорення (ЗАВАНТАЖИТИ)
 
Затверджено Технічний регламент енергетичного маркування кондиціонерів повітря PDF Друкувати
Написав прес-служба   
Вівторок, 30 травня 2017 09:00
Уряд прийняв рішення, відповідно до якого всі кондиціонери повітря в Україні реалізовуватимуть разом з енергетичними етикетками європейського зразка.

Це передбачено постановою щодо затвердження технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря, прийнятою у рамках виконання взятих на себе Україною зобов'язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Мета документу - забезпечити споживачів повною та достовірною інформацією про клас енергетичної ефективності кондиціонерів повітря.

Також постановою передбачається, що постачальники та розповсюджувачі цього побутового обладнання будуть зобов'язані включати інформацію про клас енергоефективності продукції до рекламних матеріалів.

Загалом запровадження системи енергетичного маркування, яка відповідатиме вимогам оновленого європейського законодавства у цій сфері, дозволить: забезпечити ефективне використання енергетичних ресурсів при використанні кондиціонерів повітря; суттєво підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняних виробників кондиціонерів повітря на внутрішньому та міжнародному споживчих ринках; контролювати та не допустити на ринок України неефективне обладнання.

Постанова КМУ від 24.05.2017 р. № 360 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря"
 
Уряд затвердив Технічний регламент радіообладнання PDF Друкувати
Написав прес-служба   
Вівторок, 30 травня 2017 08:55
Рішення щодо затвердження Технічного регламенту радіообладнання прийняте на виконання вимог Угоди про асоціацію Україна - ЄС.

Зазначений документ встановлює вимоги до радіообладнання, яке надається на ринку та вводиться в експлуатацію в Україні незалежно від форми постачання, включаючи реалізацію радіообладнання дистанційним способом.

Однією з суттєвих вимог Технічного регламенту передбачено, що радіообладнання повинно бути розроблено таким чином, щоб забезпечити захист здоров'я, безпеку людей і домашніх тварин, захист власності, в тому числі з урахуванням вимог безпеки.

Затверджений Технічний регламент радіообладнання з урахуванням особливостей національного законодавства повністю відповідає положенням Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС, зокрема, щодо вимог до радіообладнання, процедур оцінки відповідності, надання на ринку та введення в експлуатацію радіообладнання, зобов'язань суб'єктів господарювання, ринкового нагляду, вимог до призначених органів та процедур їх призначення.

Постанова КМУ від 24.05.2017 р. №355 "Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання"
 
Проект наказу Мінекономрозвитку "Про встановлення метрологічних вимог до фасованих товарів" PDF Друкувати
Написав прес-служба   
Четвер, 27 квітня 2017 09:34
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України розробило та  оприлюднило Проект наказу  "Про встановлення метрологічних вимог до фасованих товарів", який установлюватиме вимоги до фасованих товарів, у тому числі вимоги до відхилень кількості фасованих товарів в упаковках від номінального значення. При цьому цей наказ не буде поширюватися на фасовану продукцію на яку нанесено знаки відповідності Технічним регламентам.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", на упаковці фасованого товару повинна бути зазначена номінальна кількість товару в одиницях маси, об’єму або іншої фізичної величини. При цьому метрологічні вимоги до фасованих товарів, у тому числі вимоги до відхилень кількості фасованих товарів в упаковках від номінального значення, встановлюються технічними регламентами або іншими нормативно-правовими актами.
З метою реалізації статті 23 Закону прийнято:
- Технічний регламент щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 607), розроблений на основі Директиви Ради Європейських Співтовариств № 75/107/ЄЕС від 19.12.1974 щодо наближення законодавства держав-членів стосовно пляшок, які використовуються як мірні ємності;
- Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1193), розроблений на основі Директиви Ради Європейських Співтовариств № 76/211/ЄEС від 20.01.1976 про наближення законодавства держав-членів про компонування за масою чи за об’ємом окремих розфасованих товарів.
Слід звернути увагу, що готові упаковки будь-якого виду під час фасування і продажу товару підлягають метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках.
 
Оприлюднено Наказ Мінекономрозвитку від 11.04.2017 №557 PDF Друкувати
Написав прес-служба   
Вівторок, 25 квітня 2017 14:09
 
Спрощення процедури встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури PDF Друкувати
Написав прес-служба   
Четвер, 06 квітня 2017 10:52
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України оприлюднило проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку встановлення та зміни категорій об’єктам туристичної інфраструктури”, який розроблено з метою удосконалення процедури встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), та приведення у відповідність до вимог Закону України ”Про туризм”.

Прийняття проекту Постанови сприятиме спрощенню процедури встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури, збільшенню кількості класифікованих за категорією об’єктів туристичної інфраструктури та підвищенню якості надаваних готельних послуг.
 
Уряд затвердив новий Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин ... PDF Друкувати
Написав прес-служба   
Четвер, 06 квітня 2017 10:31
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 затверджено Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.
Цей Технічний регламент установлює вимоги щодо обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні з метою забезпечення охорони здоров’я людини і захисту навколишнього природного середовища, включаючи екологічно безпечну утилізацію та видалення відходів електричного та електронного обладнання.
 
З 26 березня в Україні запроваджується літній час PDF Друкувати
Написав прес-служба   
Четвер, 23 березня 2017 12:24
26 березня 2017 року о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед.

Довідково
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, Уряд України постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.
 
Внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування PDF Друкувати
Написав прес-служба   
Четвер, 16 березня 2017 11:17
Уряд прийняв рішення вжити заходів щодо вилучення з обігу товарів, які імітують продовольчі товари та становлять загрозу для здоров'я та безпеки споживачів, особливо дітей. Відповідні зміни внесені до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів.
Постанова Уряду відповідає зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу в частині імплементації положень Директиви Ради 87/357/ЄEC від 25 червня 1987 р. про зближення законодавств держав-членів стосовно товарів, що не відповідають їх зовнішньому вигляду та становлять загрозу для здоров'я та безпеки споживачів.

Постанова КМУ від 10 березня 2017 р. № 136 «Про внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»
 
« ПочатокПопередня123НаступнаКінець »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Останні новини
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Перекладач
Пошук
Хто на сайті
На даний момент 45 гостей на сайті
Статистика
Користувачі : 148
Зміст : 1337
Посилання : 23
Переглянути хіти змісту : 1787758
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Департамент тхнічного регулювання