Фахівці ДП "Львівстандартметрологія" учасники III Міжнародної науково-технічної конференції Друкувати
Написав прес-служба   
Понеділок, 15 травня 2017 09:02
11-12 травня 2017 року в Національному університеті "Львівська політехніка" відбулася III Міжнародна науково-технічна конференція пам´яті професора Петра Столярчука «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи».

Робота конференції була організована за тематичними напрямками, зокрема: взаємодія у системі "вища освіта – ринок праці"; розроблення, впровадження та поліпшення систем управління (відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, OHSAS 18001 тощо): теорія, практика, проблеми; інструменти прозорості Європейського простору вищої освіти у забезпеченні її якості; cучасні підходи в оцінюванні й забезпеченні якості продукції, послуг та персоналу;  cтандартизація, оцінювання відповідності та акредитація в освіті й промисловості; проблеми вдосконалення національної системи технічного регулювання; метрологія та метрологічне забезпечення в промисловості;безпека продукції (процесів, послуг) для життя, здоров’я та майна громадян, охорона довкілля та безпека народногосподарських об’єктів тощо. 

Крім цього, була подана стаття -  «Забезпечення якості діяльності клініко-діагностичних лабораторій», яка увійшла у збірник наукових праць конференції.

Автором статті є: Ігор Іванович Сидорко - аудитор з метрології ДП «Львівстандартметрологія».

Якість медичної допомоги – це точне (відповідно до стандартів) виконання різних видів медичного втручання, які вважаються безпечними, доступні у фінансовому відношенні для даного суспільства і здатні здійснити позитивний вплив на рівень смертності, захворюваності, непрацездатності і нераціонального харчування.

Прийнято вважати, що до 80% інформації, необхідної для забезпечення лікувально – діагностичного процесу в розвинених країнах світу забезпечується за рахунок медичних лабораторій і значимість їх безперервно зростає. Таку роль в лікувально-діагностичному процесі медичні лабораторії можуть виконувати тільки за умови гарантії забезпечення їх якості, насамперед, їх достовірності та порівнянності (характеризується як «єдність» медичних лабораторних досліджень).

Низька якість лабораторних досліджень може призвести до негативних наслідків для розвитку охорони здоров’я. На сьогодні ситуація засвідчує відсутність організаційних, наукових і технічних засад і системного підходу до проблем медичного лабораторного обслуговування в Україні. Питання якості клінічних лабораторних досліджень є одним з найактуальніших не тільки в галузі лабораторної медицини, а і в системі охорони здоров'я в цілому .

Учасники III Міжнародної науково-технічної конференції 12 травня 2017 року відвідали Народний музей метрології та вимірювальної техніки при ДП «Львівстандартметрологія».