Участь у Міжнародні науковій конференції«ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ» Друкувати
Написав прес-служба   
П'ятниця, 01 листопада 2019 11:31
29-31 жовтня 2019 року у Вінниці відбулася п'ята Міжнародна наукова конференція «ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ» (ВКДТС – 2019) Українські та зарубіжні учасники подали до організаційного комітету конференції тези доповідей, які видано до початку роботи конференції окремим збірником. Тези доповідей опубліковані на веб-сайті конференції. 

Матеріали доповідей, виголошені на конференції та рекомендовані до публікації, будуть опубліковані у «Вісник ВПІ» (IndexCopernicus), «Метрологія та прилади» (IndexCopernicus), Вісник національного технічного університету України «КПІ», серія «Радіотехніка, радіоапаратобудування» (Web of Science) та «Proceeding of SPIE» (SCOPUS) відповідно до їх вимог.

У конференції брав участь та подав доповідь «РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ КЛІНІКО - ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ» Сидорко І.І., провідний інженер ДП «Львівстандартметрологія».

Доповідь у збірнику Конференції була надрукована на англійській мові «RISKS IN THE ACTIVITY OF CLINICAL - DIAGNOSTIC LABORATORY».